Elektriciteit en gas

U bent vrij om te kiezen bij welke energieleverancier u elektriciteit of aardgas koopt. In Vlaanderen zijn er verschillende energieleveranciers die u elektriciteit en/of aardgas aanbieden. Afhankelijk van uw voorkeuren kiest u de leverancier en het contract die het beste bij u passen.... 

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG, staat in voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de energiemarkt in het Vlaamse Gewest. Informatie over bijvoorbeeld de leveranciers of groene stroom kunt u vinden op de website van de VREG.

De energie komt over een netwerk van kabels en leidingen tot in de woningen en de bedrijven. Dat netwerk beheren en onderhouden is de hoofdopdracht van de distributienetbeheerder. 
Voor Beveren is het beheer van dit netwerk zowel voor elektriciteit als voor gas toegewezen aan Fluvius:

  • Fluvius
    Brusselsesteenweg 199
    9090 Melle
    tel. 078 35 35 34
    www.fluvius.be

Aansluiting
Voor een nieuwe aansluiting of een aanpassing moet een aanvraag worden ingediend bij uw netbeheerder. U kan hiervoor ook contact opnemen met uw leverancier van elektriciteit en/of aardgas. Die beschikt meestal over alle technische gegevens van uw aansluiting en kan contact opnemen met uw netbeheerder om met hem de nodige afspraken te maken.

Nadat uw aanvraag werd ingediend, moet de netbeheerder deze onderzoeken en behandelen volgens een vastgelegde procedure en vastgestelde termijnen. U zal ook aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: u moet ervoor zorgen dat een aantal voorbereidende werken in orde worden gebracht, en de kosten voor de aansluiting op het elektriciteits- en/of aardgasnet zullen door u moeten worden betaald.

De kosten voor de aansluiting zijn vastgelegd door de netbeheerders en daarna goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteits- en/of aardgasnet en het Gas (CREG). U kan deze tarieven steeds opvragen bij uw netbeheerder of raadplegen op zijn website. Voor aansluitingen op het aardgasnet die aan bepaalde voorwaarden voldoen, is de maximumprijs voor de aansluiting bovendien beperkt tot 250 euro.

Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, heeft u recht op een aansluiting op het elektriciteitsnet en het aardgasnet. De netbeheerder mag in die gevallen niet weigeren om u aan te sluiten.
Zodra men aangesloten is op het elektriciteits- en/of aardgasnet, heeft de afnemer rechten en plichten ten opzichte van de netbeheerder met betrekking tot de aansluiting.
Ook de netbeheerder moet aan een aantal verplichtingen voldoen, bijvoorbeeld wat betreft de snelheid waarmee en de wijze waarop hij moet optreden bij onvoorziene storingen en onderbrekingen.