Het afschakelplan

De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht zijn. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden, met name als we over heel Europa te kampen krijgen met een lange periode van hevige koude en tegelijk met een afwezigheid van wind, kan de elektriciteitsbevoorrading van ons land in gevaar komen. Een tijdelijke ‘afschakeling’ van een aantal distributiecabines en dus een stroomonderbreking voor een deel van de bevolking is dan een mogelijk gevolg. De overheid maakte hiervoor een afschakelplan. Beveren bestudeerde de situatie op haar grondgebied uitgebreid, bracht de risico’s in kaart en trof de nodige voorbereidingen voor een eventuele afschakeling.

Een klein gedeelte van het grondgebied van Beveren, Vrasene met name, maakt deel uit van het afschakelplan.

Bij een effectieve afschakeling worden de betrokken inwoners 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de stroomonderbreking. De gemeente zal verschillende communicatiekanalen inzetten om haar inwoners die met een eventuele stroomonderbreking te maken hebben, te informeren. Dat zal onder meer gebeuren via bewonersbrieven en DOMINO, het telefonisch alarmeringssysteem van de gemeente.

Meer algemene informatie over het afschakelplan vind je op de website van de federale overheid offon.be.