Watervoorziening

Algemene informatie

De drinkwatervoorziening in de gemeente Beveren wordt verzorgd door De Watergroep (voorheen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening).  De Watergroep respecteert hierbij de rechten en plichten die zijn opgenomen in het  Algemeen Waterverkoopreglement.

De belangrijkse principes zijn:

  • Regeling voor lekken

Als uw waterverbruik met 50% is gestegen en met minstens 100 m³, moet uw watermaatschappij u hiervan op de hoogte brengen. Om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik op te sporen, kunt u gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking mogelijk.

  • Waarborg tegen afsluiting

Watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater aan een klant niet zomaar stopzetten. Het Algemeen Waterverkoopreglement legt de procedure vast die een watermaatschappij moet volgen voor een afsluiting. De watermaatschappij moet onder andere herinneringsbrieven sturen en een afbetalingsplan voorstellen.

  •  Verplichte keuring 

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht. Een verzoek tot aansluiting, afsluiting of afkoppeling richt u aan uw rioolbeheerder, die hiervoor bevoegd is.

De keuring van de binneninstallatie van het drinkwatercircuit werd al eerder opgelegd door de watermaatschappijen, en is nu ook opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement.

  •  Watermeter per wooneenheid

Elke nieuwbouw moet per wooneenheid een watermeter krijgen. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke watermeter is nog toegestaan, maar bij renovatie moeten aparte watermeters per wooneenheid worden geplaatst.

Contactgegevens

De Watergroep heeft voor alle vragen en meldingen van klanten één algemeen contactnummer: 02 238 96 99. Via een telefoonroutering op basis van uw postcode en de aard van uw vraag komt u via dit nummer bij de juiste dienst terecht. Dit nummer is buiten kantooruren eveneens doorgeschakeld naar onze wachtdienst.

Nuttige links
Website De Watergroep
Tekst Algemeen Waterverkoopreglement