Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening

In toepassing van artikel 2.3.1 en 2.3.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp van algemene stedenbouwkundige verordening definitief goedgekeurd werd.

Dit besluit van 25 juni 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Beveren de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening definitief goedgekeurd.

De beslissing werd door de Deputatie van Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Regering niet geschorst binnen de wettelijke termijn.

De verordening treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De verordening werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 september 2018, het is van kracht vanaf 28 september 2018.

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen permanent ter inzage te Beveren, op het gemeentehuis, Stationsstraat 2, 4e verdieping, dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren.

Inzage is ook mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 14.

Bureeluren: iedere werkdag (ook zaterdag) in de voormiddag, woensdag in de namiddag en verder ook na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 14.