Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een overzicht van de goedgekeurde Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kan je terugvinden onder https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-overzicht-per-gemeente
(doorklikken op Beveren).

De Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen situeren zich minstens voor een deel op het Beverse grondgebied (sommige daarvan omvatten ook delen van andere omliggende gemeenten).