Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Het Vlaams Gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op.
Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen.


Een overzicht van de goedgekeurde Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kan je terugvinden onder https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-overzicht-per-gemeente
(doorklikken op Beveren).