Bekendmaking: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GEW. RUP.) 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen - Havenontwikkeling Linkerscheldeoever' goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 oktober 2014

In toepassing van artikel 2.2.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort: GEW. RUP.) ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen’ zoals definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 30 april 2013 en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen – Havenontwikkeling Linkerscheldeoever’ goedgekeurd is door de Vlaamse Regering op 24 oktober 2014.

Dit GEW. RUP. is in werking getreden op 12 december 2014.

Het GEW. RUP. ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen – Havenontwikkeling Linkerscheldeoever’ moet aanzien worden als een onderdeel van het GEW. RUP. ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen’.

Met dit gewestelijk RUP wil de Vlaamse Regering het Zeehavengebied van Antwerpen afbakenen in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (afgekort: RSV).

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen permanent ter inzage te Beveren, op het gemeentehuis, Stationsstraat 2, 4e verdieping – dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Bureeluren: iedere werkdag van 8.30u tot 12.30u, woensdag ook van 13.30u tot 17.00u, zaterdag van 9 tot 12 uur en verder ook na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 16.

Het goedkeuringsbesluit samen met de plannen en bijlagen kan je raadplegen via de website van de Vlaamse Overheid.