Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GEM. RUP.) 'Gravenplein' te Beveren: openbaar onderzoek van 1 juni tot en met 31 juli 2017

De gemeente Beveren wil de toekomstige ontwikkeling van het gebied tussen de N 70 (Vesten), de Gravendreef, de Lange Dreef en de Zwarte Dreef vastleggen via een gemeentelijk RUP.

In toepassing van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gravenplein' voorlopig aangenomen werd door de gemeenteraad op 25 april 2017.

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen ter inzage te Beveren, op het gemeentehuis, Stationsstraat 2, 4de verdieping - dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening - gedurende een termijn van zestig dagen, dit is van 1 juni tot en met 31 juli 2017.

Bureeluren: iedere werkdag van 8.30u tot 12.30u, woensdag ook van 13.30u tot 17.00 uur, zaterdag van 9 tot 12 uur en verder ook na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 21.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p.a. gemeentehuis Beveren, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren of er afgegeven tegen ontvangstbewijs.