Rooi- en onteigeningsplannen


Voor vragen over rooilijn- en/of onteigeningsplannen gelieve contact op te nemen met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.