Voorontwerp Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan

De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. 

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. Daarom volgt de provincie een lange procedure zodat juiste, goed onderbouwde beslissingen worden genomen. Beslissingen die gebaseerd zijn op onderzoek en overleg.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen. 

Ook jouw mening telt!

Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties kenbaar maken, tijdens de raadpleging van de conceptnota. Hou zeker de website van de provincie Oost-Vlaanderen in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.