Sociale koopwoningen en kavels

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.Sociale huisvestingsmaatschappijen verkopen:

  • sociale koopwoningen
  • sociale bouwgronden (= kavels)
  • middelgrote koopwoningen
  • middelgrote bouwgronden (= kavels)

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of bouwgrond moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u meerderjarig zijn, mag uw inkomen niet te hoog zijn en mag u geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn en geen andere woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.

Om in aanmerking te komen voor een middelgrote koopwoning of kavel moet u een natuurlijk persoon zijn en ingeschreven zijn in een kandidatenregister en mag geen andere woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.

Op deze voorwaarden zijn uitzonderingen mogelijk. Een volledig overzicht van alle voorwaarden vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Om u in te schrijven neemt u best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar u wil wonen. In de regio Beveren zijn volgende Sociale Huisvestingsmaatschappijen actief:

Wanneer u langs gaat neemt u best volgende documenten mee:

  • uw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
  • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
  • een attest in verband met de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kan u zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister bij de SHM. U kan zich inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal SHM's.

Toewijzing

Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister. Er gelden wel bepaalde voorrangsregels. 

Kostprijs
De prijs van een sociale koopwoning of kavel is uiteraard afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning enz.

Voor een sociale koopwoning moet u bovenop de aankoopprijs, btw (op de woning) en registratierechten (op de grond) betalen. Voor de grond bij een sociale koopwoning betaalt u een uitzonderlijk verlaagd registratierecht van 1,5%. Er geldt ook een verlaagd btw-tarief van 6%.

Voor een sociale kavel betaalt u de normale 10% registratierechten. Als achteraf blijkt dat de woning die u op de kavel bouwt voldoet aan de voorwaarden voor het verlaagde registratierecht van 5%, dan krijgt u het verschil terug.

Voor de aankoop van een sociale woning of kavel kan u een Vlaamse Woonlening krijgen, dat is een  woonkrediet aan een voordelig tarief.  Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse woonlening.