Meldingen en klachten

Meldingen dieren en insecten

Dieren en insecten

wegenwerken

Meldingen en klachten
over wegen

Defecte straatlamp

Defecte straatlamp

Mobiliteit

Mobiliteit

Melding achtergelaten fiets

Achtergelaten fiets

Openbaar groen

Openbaar groen

Milieumeldingen en sluikstorten

Milieu en sluikstorten

Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval en
containerpark

Sneeuw en ijzelbestrijding

Gemeentelijke gebouwen

Gemeentelijke gebouwen

Andere

Andere meldingen

Klachten

Klachten

Het KlantenContactCenter (KCC) van gemeente Beveren is het algemeen aanspreekpunt voor al uw meldingen, klachten of suggesties die verband houden met de gemeentelijke dienstverlening. Alle klachten, meldingen, suggesties en de behandeling ervan worden geregistreerd in een centraal databestand. Zo kunt u op elk moment de stand van zaken rond uw klacht, melding of suggestie opvragen.

U kunt bij het KCC terecht:

  • voor problemen op de openbare weg of het openbaar domein. Voorbeelden: putten in de rijweg, sluikstorten, onduidelijke signalisatie, …
  • voor problemen met gemeentelijke diensten of onze dienstverlening
  • voor suggesties voor uw buurt of de gemeentelijke dienstverlening

Wenst u een melding via e-mail door te geven? Dat kan ook via meldpunt [at] beveren [dot] be. Gelieve in uw e-mail zeker het volgende mee te delen:

  • Contactgegevens (naam, voornaam, adres, emailadres (indien verschillend van afzender), telefoonnummer)
  • Omschrijving van de melding
  • De locatie van de melding
  • Eventuele bijlagen meesturen

Voor problemen die niet met de gemeentelijke dienstverlening te maken hebben zoals uw electriciteitsfactuur en vertragingen of slechte aansluitingen bij het openbaar vervoer kan u NIET bij het Meldpunt terecht. In dat geval neemt u contact met de Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700.

Voor een dringende interventie van de lokale politie neemt u steeds contact met het nummer 101.