Baggerwerken in de Grote Geule Kieldrecht

In opdracht van Port of Antwerp wordt de Grote Geule uitgebaggerd. Tijdens deze baggerwerken wordt een deel van het doorheen de jaren opgestapelde slib geruimd. Het doel van de werken is het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit in dit prachtig stukje natuur.

De baggerwerken zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen en worden met Europese subsidies gerealiseerd. Tijdens de werken zal er weinig of geen hinder zijn voor de omwonenden. Het geruimde slib wordt in een bekken langs de oever opgespoten en zal daar een tijdje ‘uitwateren’. Dat wil zeggen dat het waterrijke slib eerst moet uitdrogen (en dus in volume verminderen). 

Metingen tonen aan dat het slib van goeie kwaliteit is en daardoor kan het maximaal gebruikt worden om de omliggende akkers te verrijken. Eventueel overtollig slib wordt ten vroegste in de zomer van 2020 afgevoerd. De omwonenden, en bij uitbreiding alle inwoners van Kieldrecht en Verrebroek, zullen weinig of geen last ondervinden. Voor die eventuele afvoer van slib voorzien is een aparte afvoerroute voorzien die het centrum van Kieldrecht niet zal belasten.

Alle inwoners van Kieldrecht werden via een bewonersbrief op de hoogte gebracht van de baggerwerken.

Vind ik leuk