Bevers Domino-systeem was voorloper Be-Alert

BE-Alert, het langverwachte alarmeringssysteem van de federale overheid en het Crisiscentrum waarmee burgers in noodsituaties automatisch gewaarschuwd worden via sms, mail en sociale media, werd gelanceerd. Burgers die zich in het systeem registreren, worden door BE-Alert via mail, sms, telefoon of sociale media gewaarschuwd bij een noodsituatie in hun buurt. Zij krijgen heel concrete instructies over de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen: bij een brand waarbij giftige rook vrijkomt, krijgen ze bijvoorbeeld de raad om ramen en deuren te sluiten.

Daarnaast werkt BE-Alert ook met een systeem waarbij iedereen, ook mensen die zich niet registreerden, op een bepaalde locatie automatisch gewaarschuwd wordt als zich daar een noodsituatie voordoet. Dat platform, Alert-SMS, lokaliseert iedere simkaart in een bepaalde straal rond het incident en verstuurt automatisch een sms.

De gemeente Beveren had echter al zo’n crisiscommunicatiesysteem, Domino, in gebruik sinds 2011. Burgemeester Marc Van de Vijver: “Dankzij het Dominosysteem kan Beveren, in geval van een ramp, bliksemsnel haar inwoners bereiken met een gesproken boodschap en is dus een echte pionier op het vlak van crisiscommunicatie.”

Het spreekt dan ook voor zich dat dit eigenste Dominosysteem de basis vormde voor het nieuwe BE-Alertplatform dat vandaag gelanceerd werd. En daar zijn we trots op …

Omwille van bestaande contracten zal Beveren nog tot het einde van het jaar werken met Domino. Daarna zal ook Beveren overstappen naar BE-Alert. Alle bestaande contacten in Domino worden dan overgezet naar dit nieuwe platform. Voor de automatische alarmering van inwoners en passanten zal Beveren wel onmiddellijk werken met Alert-SMS, omdat Domino niet in deze mogelijkheid voorziet.

Inwoners van Beveren die zich nog niet registreerden in Domino, kunnen dit nog steeds doen: http://www.beveren.be/formulier/aanvulling-persoonsgegevens-voor-het-crisiscommunicatiesysteem-domino. Hun contactgegevens worden na de overstap naar BE-Alert automatisch overgenomen.

Vind ik leuk