Bewonersbrief i.f.v. heropflakkering van het coronavirus

Vanaf morgenmiddag, donderdag 30 juli, zal onderstaande bericht via een bewonersbrief bedeeld worden aan alle inwoners. Hier kunt u deze al eens doornemen.

Beste inwoner

Helaas is het de afgelopen dagen pijnlijk duidelijk geworden dat het gevaar van het coronavirus nog niet meteen geweken is. Op dit moment worden aangrenzende steden en gemeenten zoals Antwerpen en Zwijndrecht keihard getroffen door het virus. In een poging om de nakende dreiging zo veel mogelijk af te wenden, roept het gemeentebestuur op om de uitgevaardigde regels strikt op te volgen. Tegelijkertijd nam het gemeentebestuur een aantal extra maatregelen.

Algemene regels

De bevoegde instanties hebben de voorbije maanden voortdurend gehamerd op een aantal algemene regels die hun nut al meer dan ooit bewezen hebben. We roepen dan ook alle inwoners op om deze regels te blijven opvolgen.

 1. Was uw handen regelmatig en nies of hoest in uw elleboog.
 2. Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur. Verlucht voldoende.
 3. Wees voorzichtig met mensen die tot een risicogroep behoren.
 4. De veiligheidsafstand blijft ten allen tijde gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot 12 jaar en binnen uw bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen, liefst ook op plaatsen waar dat niet uitdrukkelijk verplicht is.

Daarnaast werd op de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli het concept van de ‘bubbel’ scherper gesteld.

Vanaf woensdag 29|07 kunt u als gezin (alle gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen) nauw contact hebben met maximaal 5 andere personen. Dit zijn 5 personen per gezin en dus niet per gezinslid. Dit wordt ‘uw bubbel’ genoemd. Deze regel geldt voor de vier volgende weken (dus al zeker tot en met 25|08).

Bijvoorbeeld: u vormt samen met uw echtgenote en een zoon van 17 en dochter van 15 jaar één gezin (jullie leven onder hetzelfde dak). Dan kunt u, al zeker tot en met 25|08, nauwer contact hebben met maximaal 5 andere personen. Dat kan bijvoorbeeld een bevriend koppel zijn, het lief van uw zoon en twee vriendinnen van uw dochter. Buiten die vijf mensen heeft u (en al uw gezinsleden) met niemand anders ‘nauw contact’. Tegenover mensen die niet tot uw bubbel behoren, houdt u voldoende afstand.

Een regel die voor nogal wat verwarring zorgt, is die van het gezelschap van 10 personen. We mogen inderdaad een uitstap maken met mensen buiten onze bubbel op twee voorwaarden: de hygiënemaatregelen moeten gerespecteerd worden (afstand houden, mondmaskers dragen) en in totaal mogen er niet meer dan 10 mensen deelnemen aan die uitstap of activiteit.

Bijvoorbeeld: u wilt als koppel met één kind van 14 jaar een familiewandeling organiseren. Niemand van uw familieleden maakt deel uit van uw bubbel van 5. In dat geval mogen er maximaal 7 andere aanwezigen zijn. U behoudt ten allen tijde 1,5 meter afstand en / of draagt een mondmasker.

Op restaurant gaan doe je dan weer alleen met uw gezin en/of met uw bubbel van 5. Daar kunt u immers nauwelijks afstand bewaren.

Bijvoorbeeld: U wilt als koppel op restaurant met twee andere koppels. Als beide andere koppels tot uw bubbel van 5 behoren, dan kan dit zonder probleem. Als beide andere koppels niet tot uw bubbel behoren, dan kan dit dus niet. 
Maar het kan ook voorkomen dat de limiet van 10 personen overschreden wordt. Wil je als groter gezin (denk aan twee ouders en vier pubers) op restaurant gaan met je volledige bubbel van vijf, dan vorm je een gezelschap van 11 personen en kan er dus één persoon niet mee.

Horeca

Horecazaken moeten het zogenaamde nationaal horecaprotocol blijven naleven. Dat stelt dat:

 • Tafels op minstens 1,5 meter van elkaar, tenzij gescheiden door een plexiglazen wand.
 • Alleen zitplaatsen toegestaan zijn.
 • Elke klant aan zijn of haar tafel moet blijven zitten.
 • Het personeel een mondmasker moet dragen.
 • Er geen bediening aan de bar toegestaan is.
 • Restaurants en cafés tot één uur ’s nachts open mogen blijven. Voorlopig blijft het sluitingsuur dus behouden. Ook dit zal permanent geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.
 • Klanten die de zaak binnenkomen of rondlopen (om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan), dragen altijd een mondmasker.

We doen een oproep aan onze horecazaken én hun klanten om de regels strikt na te volgen. Alleen op die manier kunnen we vermijden dat er nog striktere maatregelen moeten opgelegd worden.

EVENEMENTEN

Alle evenementen in Beveren worden tot en met 31|08 afgelast. Dat is zowel het geval met de gemeentelijke evenementen (zoals bijvoorbeeld ‘Beveren Buiten!’) als kermissen, garageverkopen, rommelmarkten, ... Heel wat andere evenementen waren al eerder geannuleerd, meestal door de organisatoren zelf.

Tegelijkertijd roept het gemeentebestuur alle organisatoren van evenementen die zouden doorgaan in het najaar op tot een zekere voorzichtigheid. Het is immers nog niet duidelijk hoe deze pandemie verder zal evolueren. De nodige voorzichtigheid bespaart u, als organisator, mogelijks een financiële kater.

Bezoek aan andere steden en gemeenten

Mogelijks plant u een bezoek aan één of meerdere andere steden of gemeenten. Hou er dan rekening mee dat er heel wat van die steden en gemeenten andere (soms striktere) regels hebben. Zoek deze eerst even op via de website van de betrokken stad of gemeente.

In elk geval ontraden we elke niet-essentiële verplaatsing naar een stad of gemeente die op dit moment rood of oranje kleurt. Met deze verplaatsing (om bijvoorbeeld te shoppen of een terrasje te doen) stelt u zichzelf, maar ook uw naasten, familie en vrienden, … nodeloos bloot aan de risico’s van dit verwoestende virus.

Mondmaskerverplichting

Draag een mondneusmasker in de plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen.

Beveren kiest er op dit moment niet voor om een mondmasker te verplichten op het openbaar domein. Dat wil dus zeggen dat u niet verplicht bent om een mondmasker op te zetten in de Vrasenestraat, de Warande of andere winkelstraten. We rekenen op uw gezond verstand om het toch te gebruiken op plaatsen waar het te druk zou worden.

Anderzijds is elke inwoner van Beveren verplicht om vanaf nu ten allen tijde een mondmasker bij zich te hebben. Omdat mondmaskers in winkels, openbare plaatsen, cafés en restaurants, … verplicht zijn, bespaart u zich op deze manier heel wat ellende.

Sporten

Wat sporten betreft, moet iedereen rekening houden met het protocol van de specifieke sporttak. Deze protocollen zijn terug te vinden op de websites van de verschillende federaties. Verder besliste het gemeentebestuur om alle wielerwedstrijden tot en met 31/8 te annuleren. Andere sportwedstrijden kunnen eventueel wel doorgaan, maar dan zonder publiek.

Wedstrijden moeten altijd gemeld worden aan de gemeentelijke sportdienst. Toernooien en interclubs worden geannuleerd tot 31|08. In de loop van augustus zullen deze maatregelen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden.

Het is duidelijk dat de epidemie, na een maandenlange dalende trend, terug bezig is aan een heropflakkering. Het gemeentebestuur roept dan ook alle inwoners op om de genomen maatregelen strikt op te volgen. Alleen op die manier kunnen wij de trend terug ombuigen.

De huidige maatregelen worden ook constant geëvalueerd en bijgesteld bij een veranderende realiteit.

Ga samen met ons de strijd aan tegen dit virus: samen tegen corona!

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en schepenen

Jan Noppe                                                                                                                        Marc Van de Vijver

Algemeen directeur                                                                                                       Burgemeester

Vind ik leuk