Blauwalg in Noordzuid-verbinding [update 5|09]

[UPDATE 5|09|2018]

Door de relatief beperkte regenval van de afgelopen dagen en de "gunstige" temperaraturen, blijft de situatie ongewijzigd en blijven de blauwalgen aanwezig in het water van de Noordzuid-verbinding.

______________________________________________________________________

Helaas heeft de blauwalg zijn weg ook naar Beveren gevonden. Blauwalgen of cyanobacteriën kunnen massaal tot ontwikkeling komen in water bij temperaturen tussen 20 en 30° C. Normaal gebeurt deze ontwikkeling niet in stromende wateren, maar gezien de aanhoudende droogte van de laatste maanden, was er zo goed als geen stroming meer op veel waterlopen, waardoor optimale omstandigheden ontstonden voor de ontwikkeling van deze bacteriën.

Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag, drijvend op het wateroppervlak. Als de cyanobacteriën volop bloeien en de drijflaag dikker wordt, dan drijven de cyanobacteriën dichter bij elkaar en vormen ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal af en scheiden giftige stoffen af. Deze giftige stoffen kunnen bij hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en dier.

Gezien een aantal van de waargenomen blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier. Het is dus ten stelligste afgeraden dat mens en dier met het water in aanraking komt. 

Daarom heeft de burgemeester een verordening ondertekend die stelt dat:

  • er een totaalverbod is op watercaptatie uit de Noordzuid Verbinding van aan de Welen waar de Noordzuid-verbinding de N451 snijdt tot aan het pompstation Stenegoot.
  • er een verbod is op het capteren van drinkwater voor het vee.
  • er een verbod op zachte recreatie is: bijvoorbeeld geen pootjebaden, waterspelen en opletten als u er met de hond gaat wandelen.
     

Meer info over blauwalgen vindt u op https://www.vmm.be/tips/wat-te-doen-bij-blauwalg en http://kwaliteitzwemwater.be/nl/gezondheid/cyanobacterien

Gezien de weersvoorspellingen aangeven dat de komende dagen verder nagenoeg droog zullen zijn, kunnen deze problemen nog een tijdje aanhouden.

Vind ik leuk