Buurtinformatienetwerken krijgen positieve evaluatie

Burgers en politie werken goed samen in de strijd tegen inbraken. Dat krijgen de coördinatoren van de zeven eerst opgerichte buurtinformatienetwerken in Beveren deze week te horen tijdens een evaluatievergadering.
“Het is duidelijk dat burgers en politie samen voor een veiligere woonomgeving kunnen zorgen”, zegt korpschef Leo Mares. “In een tussentijdse evaluatie van het fenomeen diefstallen merken we op dat de dalende trend van de laatste jaren zich voorlopig doorzet.”

Voor dezelfde periode in 2017 kent het huidige jaar 2018 een daling van 21 % in de inbraken in gebouwen (van 309 naar 243 feiten). De voertuigcriminaliteit kent een genuanceerd beeld. Enerzijds nemen de diefstallen van voertuigen (auto, motorfiets, bromfiets, …) toe van 16 naar 23 feiten, anderzijds dalen de diefstallen in/aan voertuigen (GPS, laptops, nummerplaten, …) van 88 naar 53 feiten (= -40 %).
Ook de aangegeven fietsdiefstallen nemen af met 41 % (van 213 feiten in 2017 naar 125 feiten in 2018).

“Een eenduidige verklaring voor de afname van het fenomeen diefstallen is moeilijk te bepalen, maar de 9 eerst opgerichte “Buurt Informatie Netwerken” in de politiezone lijken toch hun steentje te hebben bijgedragen”, besluit korpschef Leo Mares. “De dalende trends zijn namelijk duidelijk zichtbaar, en soms opvallend sterker, binnen de BIN’s dan elders in de politiezone. Zo dalen de inbraken in gebouwen dalen over alle BIN’s heen met 71 % , de diefstallen uit/aan voertuigen met 39 % en de fietsdiefstallen met 83 %.”

Momenteel telt Beveren 12 buurtinformatienetwerken en een WIN (Winkel Informatie Netwerk). “We hopen dan ook dat er zich nog meer buurtinformatienetwerken zullen ontplooien. De buurtinformatienetwerken zijn immers een belangrijke schakel in onze strijd tegen woninginbraken: het is door hun waakzaamheid dat de politie de mogelijkheid heeft om efficiënt op zoek te gaan naar de daders”, zegt korpschef Leo Mares. Inwoners die zelf een BIN willen opstarten kunnen met de politie contact opnemen via contact [at] politiewano [dot] be.

Vind ik leuk