Eénrichtingsverkeer in Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat

De bewoners van de Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat werden afgelopen weken bevraagd wat betreft het proefproject tot invoeren van éénrichtingsverkeer.

De meerderheid gaat akkoord met het proefproject. Op 18 december zal er éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Eind februari zullen de bewoners uitgenodigd worden voor een evaluatie moment. De bezorgdheden van de personen die niet akkoord gingen met het proefproject worden alvast opgenomen in de evaluatie.

De nieuwe verkeersregeling, geldig vanaf 18 december 2017.

  • Glazenleeuwstraat:
    • Rijrichting naar Vrasene
    • Halfmaandelijks parkeren blijft tijdens proefopstelling behouden. Voertuigen dienen met de rijrichting mee te parkeren.
  • Koben Geertsstraat:
    • Rijrichting naar centrum
    • Parkeren blijft hetzelfde

Vind ik leuk