Eikenprocessierupsen

Eikenprocessierupsen zijn vervelende beestjes. Ze verwijderen gebeurt best door een gespecialiseerd firma. De brandweer komt hier niet in tussen. Er is namelijk een groot risico dat interventiemateriaal bij andere interventies.
Op jouw private eigendom

Als een nest van de eikenprocessierups zich op privéterrein bevindt, is het aan de eigenaar van het terrein om een gespecialiseerde firma te contacteren op het nest op eigen kosten te laten vernietigen.
Op gemeentelijk grondgebied

Spreidt het fenomeen zich uit over het gemeentelijk grondgebied en vormt het een bedreiging voor de veiligheid en de volksgezondheid, dan treft de gemeente de nodige maatregelen om het nest uit te roeien.

Merkt u een nest van eikenprocessierups op in één van onze parken? Neem dan contact met: 

Groendienst Beveren
T | 03 750 18 60
E | groendienst [at] beveren [dot] be

Vind ik leuk