Enquête naar arbeidskrachten Statbel

Enquête naar arbeidskrachten

Statbel, het Belgische bureau voor statistiek, organiseert bij een aantal Beverse huishoudens een enquête naar arbeidskrachten. 

Deze enquête brengt voor elk gezinslid van de deelnemende huishoudens de werksituatie in kaart. De resultaten laten toe om internationaal vergellijkbare arbeidsmarktstatistieken op te maken.

Deelnemers wordt op toevallige wijze uit het rijksregister geselecteerd. Deelname is verplicht.

De geselecteerde huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen. Indien u niet thuis bent wanneer de enquêteur langskomt, steekt deze een brief in de bus met een voorstel voor een contactmoment. Op de brief staat een telefoonnummer vermeld waarnaar u, indien nodig, kunt bellen om het voorgestelde afspraakmoment te verplaatsen. Deze brief vermeldt ook het gratis nummer 0800 120 33 voor meer inlichtingen. Begin augustus kregen enkele inwoners zulk een brief van het enquêtebureau in de bus . Deze brief bevatte jammer genoeg enkele spellingsfouten waardoor de echtheid van de brief terecht in twijfel werd getrokken. De brief is wel degelijk authentiek! U hoeft niet ongerust te zijn.

Vind ik leuk