Enquête naar inkomens en levensomstandigheden

Statbel, het Belgische bureau voor statistiek, organiseert bij een aantal Beverse huishoudens een enquête

De enquête onderzoekt de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) die op basis van een Europese Verordening door alle nationale statistische instellingen van de Europese Gemeenschap wordt georganiseerd.

Deze enqête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiele situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en de armoedebarometer. 

De betrokken huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat 66n van onze enqueteurs bij hen zal langskomen (zie bijiage). De enquetes worden afgenomen in de maanden april tot en met september 2019. Een enquêteur (voorzien van een legitimatiekaart) zal de interviews met behulp van een draagbare PC afnemen.

Vind ik leuk