Fietsstraten, auto te gast

Beveren wil een fietsvriendelijke en fietsveilige gemeente zijn. Onder meer daarom zijn er sinds 2014 in Beveren een aantal straten ingericht als ‘fietsstraten’. Helaas kennen heel wat fietsers en automobilisten het principe van een fietsstraat onvoldoende. Daarom proberen we deze extra onder de aandacht te brengen met sensibiliseringscampagne die loopt in mei en juni.
In sommige straten is er geen ruimte beschikbaar om een fietspad aan te leggen. Fietsstraten bieden dan een goed alternatief. In een fietsstraat is de fietser de belangrijkste weggebruiker, maar zijn motorvoertuigen ook toegestaan. Er gelden natuurlijk wel specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers:
• Fietsers mogen in een eenrichtingsstraat de ganse breedte van de rijbaan gebruiken.
• Wanneer er verkeer toegelaten is in beide richtingen, mag de fietser de helft van de rijbaan gebruiken.
• Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.
Een fietsstraat wordt aangeduid door verkeersborden en het fietsstraat-pictogram op de rijbaan.

Fietsstraat Yzerhand

Een speciaal ontworpen en sprekend campagnebeeld zal binnenkort automobilisten oproepen om (nog) meer rekening te houden met de geprivilegieerde rol van de fietser in een fietsstraat. Het beeld zal in de verschillende fietsstraten gedurende een tweetal weken te zien zijn op panelen en affiches. Zo zullen ze te zien zijn in het straatbeeld van de Kloosterstraat, de G. Van Gervenstraat, de Sint-Elisabethstraat en Kallobaan, de Donkvijverstraat, de Cauwenstraat, de Kapelstraat en de Meersenweg.

Planning:
28/04 – 7/5 = Yzerhand / Donkvijverstraat
8/5 – 21/5 = Kloosterstraat / Kallobaan / Lt. Van Eepoelstraat / G. Van Gervenstraat
22/5 – 4/6 = Meersenweg/Kapelstraat
5/6 – 18/6 = Sint-Elisabethstraat
19/6 - 2/7 = Cauwenstraat

De politie zal op regelmatige basis toezicht houden in de fietsstraten om zo de automobilisten en fietsers er op te wijzen dat ze zich in een fietsstraat bevinden. Ook de inwoners van de verschillende fietsstraten kunnen hun steentje bijdragen door de affiche die zij zullen ontvangen voor het raam te hangen.

Het wijkcomité “Den Oun Beeweg” zal een lokale actie organiseren om de fietsstraten Kapelstraat en Meersenweg extra in de aandacht te brengen. Deze actie zal eind mei doorgaan: een met verf bewerkte fiets en driewieler zullen dan op de hoek van de fietsstraat Meersenweg/Kapelstraat prijken en ter hoogte van de Gaverlandstraat wordt een zelfgemaakt bord ‘welkom in de fietsstraat’ geplaatst.

Vind ik leuk