Giftige blauwalg vastgesteld in de Noord-Zuidverbinding

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de aanwezigheid van blauwalgen vast in de waterloop Noord-Zuidverbinding van aan de Kieldrechtse Welen tot aan het pompstation Stenengoot. Omdat deze blauwalgen een gevaar betekenen voor zowel mens als dier heeft de burgemeester een verordening ondertekend die beiden moeten beschermen.
> Er geldt een verbod om water te capteren uit de Noord-Zuidverbinding van aan de Kieldrechtse Welen (kruising van de waterloop met de N451) tot aan het pompstation Stenengoot.
> Er geldt een verbod op recreatie: geen pootje baden of zwemmen, waterspelen e.d. Laat ook uw hond niet van het water drinken.

Deze verordening wordt ter plaatse ook aangeplakt. De opheffing ervan wordt beslist bij besluit van de burgemeester.

Verordening burgemeester 

Blauwalgen of cyanobacteriën kunnen massaal tot ontwikkeling komen in water bij temperaturen tussen 20 en 30° C. Normaal gebeurt deze ontwikkeling niet in stromende wateren, maar gezien de aanhoudende droogte van de laatste maanden, was er zo goed als geen stroming meer op veel waterlopen, waardoor optimale omstandigheden ontstonden voor de ontwikkeling van deze bacteriën.
Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag, drijvend op het wateroppervlak. Als de cyanobacteriën volop bloeien en de drijflaag dikker wordt, dan drijven de cyanobacteriën dichter bij elkaar en vormen ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal af en scheiden giftige stoffen af. Deze giftige stoffen kunnen bij hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en dier.
Gezien een aantal van de waargenomen blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier. Het is dus ten stelligste afgeraden dat mens en dier met het water in aanraking komt.

Meer info over blauwalgen vindt u op https://www.vmm.be/tips/wat-te-doen-bij-blauwalg.

Vind ik leuk