Invoering Schoolparticipatiefonds en KIA-cheque (Kinderen In Actie)

Voor steeds meer gezinnen is het moeilijk om op financieel vlak de eindjes aan elkaar te knopen. Niet alleen kansarme gezinnen maar ook éénoudergezinnen en zelfs tweeverdieners met een lager inkomen hebben moeite met het betalen van de facturen. Gemeente Beveren werkte 2 initiatieven uit om deze doelgroep financieel tegemoet te komen

Schoolparticipatiefonds voor basis- en secundair onderwijs

Vele scholen ondervinden problemen met ouders die de schoolrekeningen van hun kinderen niet meer kunnen betalen. De Beverse Onderwijsraad werkte een gedragen charter rond schoolkosten uit. Hierin wordt een beleid voor de scholen uitgeschreven rond bewust omgaan met schoolkosten en onbetaalde rekeningen. Na de opmaak van dit charter is de dienst Flankerend onderwijs, in samenspraak met het Sociaal Huis aan de slag gegaan. Het resultaat is het schoolparticipatiefonds. Schepen van Onderwijs Katrien Claus: “Het schoolparticipatiefonds heeft als doel om gezinnen met een beperkt inkomen uit Beveren te ondersteunen in het betalen van hun schoolfacturen, zowel in het basis- als secundair onderwijs.”

KIA-cheque (Kind In Actie)

Schepen van Sociale zaken Ingeborg De Meulemeester over dit nieuwe initiatief: “De KIA-cheque heeft tot doel de participatie te vergroten van Beverse kinderen aan activiteiten die worden georganiseerd door de Sportdienst, dienst Cultuur, jeugdbewegingen en sportverenigingen. Ze geven recht op een tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld.”

Lees het volledige persbericht.

Vind ik leuk