Landbouwers mogen op 3 punten in Beveren water oppompen

Op vraag van de gemeente keurde de gouverneur uitzonderlijk een afwijking goed op de eerder gestelde droogtemaatregelen:
Vanaf 3 augustus 2018 mag voor de beregening van akkerteelten en het drenken van vee, mits rekening gehouden wordt met de meetwaarden, water gecapteerd worden uit de volgende captatiepunten:
- Stenegoot
- Vliegenstal
- Steenlandlaan/Keetberg (enkel voor welbepaalde gewassen – geleidbaarheid 2500 µS/cm)

Captatiepunten: zie bijgevoegd plan

Het is niet toegelaten om van op andere dan de aangeduide punten water te capteren.
De waterbeheerder volgt de toestand van de betrokken waterlopen van nabij op, en heeft het recht om de uitzonderlijke toelating op ieder moment in te trekken.

Er mag door het capteren geen beschadiging aan de oevers worden veroorzaakt. De betrokken waterlopen mogen niet worden leeggepompt. Dit besluit is geldig zolang het captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen geldt.

Besluit gouverneur

Meer informatie
Marc Van de Vijver 
burgemeester 
T 0485 50 36 36 
E marc [dot] van [dot] de [dot] vijver [at] beveren [dot] be 

Yves D’Eer
noodplanningsambtenaar
T 03 750 14 67
E yves [dot] deer [at] beveren [dot] be

Vind ik leuk