Levensloop Beveren

Info en inschrijvingen via www.levensloop.be

Dit jaarlijks wederkerend feestelijk evenement staat in het teken van solidariteit en fondswerving voor de strijd tegen kanker. De hele gemeente komt op 19 en 20 oktober samen om gedurende 24 uur een estafette af te leggen rond het atletiekterrein. Men kan zowel wandelen als lopen. De teams kunnen zich laten sponsoren om geld in te zamelen. Deze 24 uur symboliseert het voortdurende gevecht tegen kanker.

Mobiliteit
Dit evenement lokt jaarlijks vele deelnemers en bezoekers. We raden iedereen aan om zoveel als mogelijk met de fiets of te voet te komen. Hier ziet u welke (fiets)parkings beschikbaar zijn en welke de meest geschikte aanlooproutes zijn.

Mogelijke hinder:
Er wordt ook een groot animatieprogramma op poten gezet met muziekoptredens tot 1 uur. ’s Nachts worden kampvuurliederen gezongen door de Scouts en Chiro en zal er zachte sfeermuziek gespeeld worden.
Mogelijk ondervindt u hiervan geluidshinder. Een aantal maatregelen en afspraken moet dit echter tot een minimum beperken.
Gelet op het groot aantal deelnemers kan er in dat weekend een hoge parkeerdruk zijn.
Wij hopen op uw begrip voor de mogelijke hinder die dit evenement kan veroorzaken. Mocht u toch dringende problemen ervaren, dan kunt u contact opnemen met de Lokale Politie op het nummer T 03 750 14 11.

Vind ik leuk