Minder mobiele mensen duiden knelpunten aan tijdens wandeling

Tussen 23 en 29 april 2018 vindt de jaarlijkse Week van de Valpreventie plaats. Deze themaweek wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen, het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s. Het thema van deze week is, net zoals tijdens de editie 2017, ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’ 

Week van de Valpreventie

Tijdens de themaweek rond valpreventie ligt de focus namelijk op actief bezig zijn en op het feit dat dit op een veilige manier kan gebeuren. Dirk Van Esbroeck, voorzitter van OCMW Beveren: “We willen mensen wijzen op het nut en de noodzaak van voldoende beweging, en op welke manier ze het risico op vallen zo klein mogelijk kunnen houden.. Daarom vragen we extra aandacht voor die factoren die het risico op vallen (sterk) kunnen verminderen: voeten en schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid, voeding, gedrag en veiligheid in huis.

De afdeling woonzorg van OCMW Beveren trapt de Week van de Valpreventie af met een bewegings- en sportnamiddag voor al haar cliënten. Op maandag 23 april worden alle cliënten van de woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, dienst thuiszorg en voorziening voor mensen met een mentale beperking uitgenodigd op een ludieke namiddag vol beweging en tips om valincidenten te voorkomen. De aanwezigen worden uiteraard ook verwend met een drankje en zelfgemaakt gezond hapje. Deze bewegingsnamiddag gaat door tussen 13.30 uur en 16 uur in de sporthal van Beveren.

In de loop van de week van de valpreventie zullen er ook in de voorzieningen verschillende activiteiten georganiseerd worden om valpreventie in de kijker te zetten.

Knelpuntenwandeling

Nog in het kader van de week van de valpreventie organiseert gemeente Beveren in verschillende deelgemeenten een zogenaamde knelpuntenwandeling. “De omgeving heeft een belangrijke invloed op de mate van fysieke activiteit. Daarbij kunnen de aan- of afwezigheid van voorzieningen in de gemeente de mate van beweging bij de oudere bewoners op een positieve of negatieve manier beïnvloeden. Moeilijke oversteekplaatsen, onveilige voetpaden, slecht aangelegde wandel- en fietspaden, te weinig rustbanken, … kunnen belangrijke fysieke barrières zijn waardoor een oudere minder gaat bewegen”, weet OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck.

Tijdens de knelpuntwandelingen kunnen minder-mobiele mensen zelf mogelijke fysieke knelpunten en barrières in hun omgeving aanduiden. Dit gebeurt aan de hand van een knelpuntenfiche die zij tijdens een wandeling in groep invullen. Op deze knelpuntfiche geven ze aan wat de mogelijke hindernissen zijn, en waar ze zich bevinden. Zo worden de verschillende knelpunten telkens per straat of buurt geïnventariseerd en kunnen deelnemers hun dagelijkse wandeling of weg van en naar de winkel, apotheek, … in kaart brengen.

Finaal wordt de lijst met knelpunten aan de bevoegde gemeentelijke instantie(s) bezorgd en wordt aansluitend een moment gezocht om met alle deelnemers en de bevoegde instanties de resultaten en de nodige toekomstige stappen te bespreken.

Op dit moment worden er in Beveren vier wandelingen georganiseerd: op 17 april in Kieldrecht (cafetaria WZC Heilige Familie), op 5 mei in Melsele (cafetaria WZC Briels) en op 14 mei in Beveren (WZC De Notelaar). De datum voor de knelpuntenwandeling in Kallo is nog niet definitief vastgelegd. Er wordt telkens om 14 uur verzameld voor vertrek.

Vind ik leuk