Mogelijke geluidshinder door laatste fase werken Ecluse-stoomnetwerk

De werken aan het Ecluse-project, het project waarbij energie gegenereerd wordt door het verbranden van afval, komen in een nieuwe fase. Deze nieuwe, laatste fase van de werken is de commissioning, of het schoonblazen van de aangelegde leidingen met stoom. Deze fase start op 31 juli en loopt tot en met 21 augustus, telkens tussen 7 uur en 22 uur. 

Dit stoomblazen kan (vooral in de Waaslandhaven) gepaard gaan met een stoompluim en geluidshinder, ondanks het gebruik van de benodigde silencers. Het proces gebeurt in verschillende stappen, die op te delen zijn in stoomblazen met groot debiet (142 ton per uur met een geluid van meer dan 90db in de nabijheid van de silencer) en een klein debiet (66 ton per uur met een geluid van meer dan 85 db in de nabijheid van de silencer).

Bij deze stoomblaasactie wordt het debiet (en daarmee geluid) langzaam opgevoerd en uiteindelijk 10 minuten vastgehouden op het gewenste debiet, waarna het debiet weer teruggevoerd zal worden. De totale tijd van zo’n actie duurt ongeveer 30 minuten tot een uur.

De eerste actie met het hoge debiet (en dus met de meeste geluidshinder) is gepland op vrijdag 3 augustus.

Uiteraard zal de aannemer alle nodige maatregelen nemen om het stoomblazen op een veilige manier uit te voeren en de eventuele geluidshinder te beperken.

Vind ik leuk