Oosterweelwerken op E17 geraken op kruissnelheid

De aannemer van de Oosterweelwerf op Linkeroever start vanaf 1 maart 2019 met werkzaamheden op de E17. In een eerste fase, die loopt tot begin mei, zal de impact voor het verkeer beperkt zijn. Tijdens de tweede en de derde fase, die duren tot aan de zomer van 2020, wordt er wel hinder voor het verkeer verwacht.

Tijdens de werken worden langs de snelweg de funderingen gebouwd voor de 8 meter hoge geluidsschermen die tussen Kruibeke en Antwerpen-West voorzien zijn. In de middenberm bouwt de aannemer de pijlers voor de tijdelijke keerbrug in Kruibeke en portieken voor dynamische verkeerssignalisatie, om de verkeersveiligheid tijdens de werken te waarborgen.

“Eerder communiceerden we dat de werken op de snelweg pas vanaf de zomer zouden starten. We willen echter meteen werk maken van ons engagement ten aanzien van Zwijndrecht om de geluidsschermen ten noorden van de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West te verhogen tot 8 meter. Hogere schermen betekenen uiteraard ook diepere funderingen, waardoor we beslist hebben om vroeger te starten met deze werken”, legt Els Van Parijs, projectmanager BAM voor Linkeroever uit.

In een volgende fase wordt het volledige wegdek op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West vervangen. “Oorspronkelijk diende enkel de toplaag van het wegdek vervangen te worden. Maar omdat de onderlagen zich niet meer in een goede staat bevonden en in een later stadium toch moeten vervangen worden, hebben we beslist deze werken in één beweging uit te voeren, zodat de hinder voor de automobilist gereduceerd wordt. Om deze werken efficiënt te kunnen uitvoeren, treffen we de komende maanden al de nodige voorbereidingen in de bermen”, aldus Van Parijs.

Hoe zien de werken de komende maanden eruit?

Fase 1: maart - april 2019
Tussen de op- en afrittencomplexen 16 Kruibeke en 17 Zwijndrecht wordt gedurende 2 maanden in beide richtingen gewerkt aan de zijbermen van de autosnelweg. De pechstrook is hierdoor niet beschikbaar. Deze werken hebben weinig impact op de weggebruikers en gebeuren in 2 deelfases.

Fase 1a (1 tot 29 maart)
Waar wordt gewerkt?

 • E17 tussen complex 16 Kruibeke en complex 17 Zwijndrecht
 • Oprit Kruibeke richting Antwerpen - strook van 500 m
 • Oprit Zwijndrecht richting Gent - strook van 600 m


Wijzigingen voor het verkeer?

 • Versmalde opritten met een snelheidslimiet van 50 km/u
 • Versmalde rechterrijstrook ter hoogte van de werfzone
 • Geen pechstrook in werfzone

Fase 1b (30 maart tot 3 mei)
Waar wordt gewerkt?

 • E17 tussen complex 16 Kruibeke en complex 17 Zwijndrecht
 • Zuidzijde strook van 450 m
 • Noordzijde strook van 600 m

Wijzigingen voor het verkeer?

 • Versmalde rechterrijstrook ter hoogte van de werfzone
 • Geen pechstrook in werfzone

Fase 2: mei – juni 2019: werken op middenberm E17
De aannemer werkt gedurende 2 maanden op de middenberm van de E17 tussen het op- en afrittencomplex 16 Kruibeke tot Antwerpen-West. De linkerrijstrook wordt in beide rijrichtingen ingenomen door de werf. De pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Zo kunnen we het aantal rijstroken behouden. De rijstroken zijn lokaal versmald en hier geldt een snelheidslimiet van 70 km/u. Er worden pechhavens voorzien.

Fase 3: vanaf juli 2019 –> 1 jaar: werken langs pechstroken E17
Vanaf juli 2019 tot de zomer van 2020 wordt gewerkt aan de zijkanten van de E17 waarbij de pechstroken volledig worden ingenomen. Het verkeer rijdt in een aangepast snelheidsregime van 70 km/u over versmalde rijstroken. Er worden pechhavens voorzien.

Vind ik leuk