Project bemoeizorg: gemeenten Kruibeke en Temse sluiten aan

Samen met de OCMW’s van Temse en Kruibeke, de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting en woonanker Temse werken de gemeenten Beveren, Temse en Kruibeke rond een bijzonder gamma aan begeleidingsvormen voor sociale huurders, van preventieve woonbegeleiding tot curatieve bemoeizorg. Zo worden woonproblemen bijgestuurd en uithuiszetting vermeden.

Bemoeizorg
Bemoeizorg is een bijzondere vorm van hulpverlening. Door ernstige problemen met geld, huisvesting, lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben de cliënten vaak problemen met allerlei instanties. Ze hebben problemen op gebied van huisvesting, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging.
Met bemoeizorg willen de partners ‘crisisinterventie’ kunnen aanbieden wanneer uithuiszetting dreigt. Bemoeizorg is dan ook niet vrijblijvend voor de (sociale) huurder, het heeft een afdwingend karakter.
De woonbegeleiding wordt door de vrederechter opgelegd als verplichte maatregel om uithuiszetting te voorkomen. Gaat de huurder niet akkoord met de begeleiding dan wordt de uithuiszetting uitgevoerd.

Twee halftijdse psychologen, bemoeizorgers Soetkin De Wispelaere en Hilde De Borger werken onafhankelijk voor dit project. Zij focussen in eerste instantie op de meest dringende noden van de sociale huurder; zo worden o.a. de woonsituatie, het psycho-emotionele welbevinden, budgetbegeleiding, huishoudelijke vaardigheden samen bekeken. Ze proberen een vertrouwensband op te bouwen met de cliënt. Dit is van belang wanneer de huurder het vertrouwen in de hulpverlening is kwijtgeraakt.

Uitbreiding naar Temse en Kruibeke
Het project ‘bemoeizorg’ werd in Beveren al opgestart in 2009.  Dit project was toen een samenwerking tussen de gemeente Beveren, het OCMW Beveren en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting in Beveren.
Na een grondige en positieve evaluatie werd beslist om het project verder te zetten en uit te breiden naar de gemeenten Temse en Kruibeke. Een administratieve en financiële samenwerking tussen alle partners moet ervoor zorgen dat aan schaalvergroting kan gedaan worden. Gezien de positieve afloop van de meeste opgestarte dossiers wensen de partners in de toekomst een nog meer geïntegreerd traject  aan te bieden.
Bedoeling is om het samenwerkingsverband voor een proefperiode van maximum 1 jaar juridisch te behouden binnen de vzw Sociale Economie Beveren.  Tijdens de proefperiode zal gewerkt worden aan een nieuwe juridische structuur, los van de vzw Sociale Economie Beveren.

Het nodige jaarlijkse werkingsbudget (€ 55 090) zal opgebouwd worden uit de bijdragen van alle partners volgens een verdeelsleutel. De gemeente, het OCMW en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren dragen bij voor de helft van het budget. De andere helft wordt gefinancierd door de gemeenten, OCMW’s en Gewestelijke Maatschappijen voor huisvesting (GMH en Woonanker) van Kruibeke en Temse.

 

Vind ik leuk