Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart erkend als ramp

De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als algemene ramp erkend. Ook de gemeente Beveren behoort tot die gemeenten. De erkenning werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019.

Heeft u schade geleden door deze storm, dan kunt u een dossier indienen tot en met 31 maart 2020. Informatie over het aanvragen van een schadevergoeding en over het opstarten van uw dossier vindt u via de website van de Vlaamse overheid: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen.

Vind ik leuk