Total Terminal Kallo stopt zijn activiteiten

De aardolieopslagplaats van Total in Kallo wordt definitief uit dienst genomen en zal volledig worden ontmanteld.
De voorbereidingen werden reeds opgestart door de tanks leeg te maken en te reinigen.

Sinds 1991 wordt een deel van de ruwe aardolie van Total Raffinaderij Antwerpen op rechteroever opgeslagen in de aardolieopslagplaats te Melsele-Kallo aan de Kwarikweg, die via een pijpleiding onder de Schelde verbonden is met de raffinaderij.

Opslagtanks Kallo Total Raffinaderij
Deze opslagplaats wordt nu definitief uit dienst genomen en zal volledig worden ontmanteld.
De voorbereidingen werden reeds opgestart door de tanks leeg te maken en te reinigen. Er zullen daarbij geen restproducten vrijkomen. De nodige maatregelen zijn genomen om eventuele geurhinder te voorkomen en dit in overleg met de milieudienst Beveren.

De afbraakwerkzaamheden worden gespreid over drie fases:
1. In 2018 worden de opslagtanks afgebroken, hierbij zullen de nodige kraanwerkzaamheden zichtbaar zijn en kan beperkte geluidshinder optreden.
2. Begin 2019 starten we met het saneren van de bodem en in deze fase worden alle ondergrondse delen verwijderd. Mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en het grondwater worden gesaneerd in overleg met OVAM.
3. In een laatste fase, worden de gebouwen afgebroken.

Tijdens het volledige project worden de nodige maatregelen genomen om eventuele hinder maximaal te beperken. Total ziet er op toe dat alle werken in veilige omstandigheden worden uitgevoerd.

Vind ik leuk