Vaststelling zetelverdeling bijzonder comité

Vanaf 1 januari 2019 dient elk OCMW te beschikken over een bijzonder comité voor de sociale dienst. In uitvoering van artikel 91 van het decreet lokaal bestuur stelt de algemeen directeur de zetelverdeling vast voor dit comité.

Zetelverdeling BCSD Zetels
CD&V / N-VA / Groen-sp.a / Open VLD 7
Vlaams Belang 1
Beveren 2020 0

Vind ik leuk