Verdieping Europaterminal - Project MER

Het Havenbedrijf Antwerpen wil de infrastructuur aan de Europaterminal vernieuwen om de capaciteit van deze terminal optimaler te kunnen benutten.
Het project omvat:
- een verdieping van de kaaimuur en de Schelde in functie van diepliggende zeevaart waarbij de diepgang aan de terminal minimaal in lijn moet zijn met de maximale diepgang bij opvaart;
een (beperkte) verlenging van de kaaimuur in functie van schaalvergroting (langere schepen). Dit heeft als bijkomend belangrijk voordeel dat ook het behandelingspotentieel voor binnenschepen toeneemt. Met een langere kaaimuur kan immers meer vrije kaaimuurlengte gebruikt worden voor de behandeling van binnenscheepvaart wanneer minder lange zeeschepen aangemeerd zijn.

Na deze werken zal de behandelingscapaciteit van de Europaterminal beperkt verhogen van ca. 1,7 naar ca. 2,4 miljoen TEU. In het kader van het complex project Extra Containercapaciteit havengebied Antwerpen wordt deze verdieping als beslist beleid en deel van de referentiesituatie beschouwd.

Voor dit project dient een project-MER te worden opgemaakt als onderdeel van de omgevingsvergunning. Het dossier is te raadplegen via https://www.portofantwerp.com/nl/inspraak

Deze bekendmaking loopt nog tot 30 november 2018. Opmerkingen over deze aanmelding kunnen aan het Havenbedrijf Antwerpen worden gericht via EUT [at] portofantwerp [dot] com of rechtstreeks bij mer [at] vlaanderen [dot] be.

Vind ik leuk