Vernieuwing GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) vernieuwt haar samenstelling. Deze commissie heeft een belangrijke adviserende taak in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

De commissie is samengesteld uit 7 deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening en 2 vertegenwoordigers van de volgende 5 van elkaar verschillende maatschappelijke geledingen:

1. Milieu- en natuurverenigingen
2. Werkgevers en/of zelfstandigen
3. Handelaars
4. Land- en tuinbouw
5. Werknemers

Deze 17 leden en hun respectievelijke plaatsvervangers worden aangeduid door de gemeenteraad. Volgens de (verplichte) genderregel mag maximum 2/3 van de effectieve leden van hetzelfde geslacht zijn.

Kandidaten van de maatschappelijke geleding kunnen dit doen aan de hand van ‘dit formulier’.
Kandidaten als deskundige kunnen dit doen aan de hand van ‘dit formulier’. Het formulier moet aangevuld worden met een korte motivatienota.
Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 23 april 2019 kenbaar maken.

Via mail: ellen [dot] van [dot] stappen [at] beveren [dot] be
Via post: Gemeentebestuur Beveren – GECORO tav Ellen Van Stappen – Stationsstraat 2 – 9120 Beveren

Vind ik leuk