Voorkeursbesluit extra containerbehandelingscapaciteit in haven Antwerpen

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen definitief vast.
Van 10 februari tot en met 10 maart 2020 liggen volgende documenten digitaal en aan het loket Stedenbouw ter inzage:.
Voorkeursbesluit complex project ECA
Besluit van de Vlaamse Regering
Bekendmaking definitieve vaststelling VKB

Meer info vindt u via https://www.mow.vlaanderen.be/extracontainercapaciteitantwerpen/

Vind ik leuk