Wegenwerken in Heiveldstraat, Broekstraat en Kasteelstraat

Op vrijdag 9 februari startten de wegenwerken in de Heiveldstraat, Broekstraat en Kasteelstraat.
De werken omvatten de aanleg van een drukrioleringsstelsel en het wegdek wordt vernieuwd. De werken zullen voor het bouwverlof afgerond zijn.

Gefaseerde aanpak

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken is er gekozen voor een gefaseerde aanpak. Deze planning is uiteraard onderhevig aan de weersomstandigheden.
Op 9 februari worden de grachten in de Heiveldstraat geruimd. Daarna wordt er gestart met de heraanleg van de Broekstraat tussen Kasteelstraat en Heiveldstraat. Het wegdek in beton wordt vervangen en dient ook opnieuw uit te harden.
Telkens er een nieuwe fase van de werken begint, zal de aannemer zelf de bewoners op de hoogte brengen en in overleg met hen afspraken maken over de bereikbaarheid. De Heiveldstraat wordt vernieuwd vanaf huisnummer 123 tot aan de Broekstraat.

Afkoppeling open en halfopen bebouwingen

Waar een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd wordt, moeten alle halfopen en open bebouwingen hun regenwater en afvalwater apart afvoeren. Om dit te verwezenlijken werkt de gemeente samen met RIOPACT, een samenwerkingsverband tussen Aquafin en De Watergroep.

Vind ik leuk