Zitdagen belastingen

De belastingaangiftes komen er weer aan.

Misschien heeft u hiervoor hulp nodig. Dat kan altijd in het belastingkantoor in Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 4. U wordt er zonder afspraak geholpen in mei op alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en in juni van 9 tot 15 uur.

Voor inwoners van Beveren die zich moeilijk naar Sint-Niklaas kunnen verplaatsen, organiseert de FOD Financiën ook zitdagen in het gemeentehuis van Beveren op de maandag 27, dinsdag 28 of woensdag 29 mei tussen 9 en 16 uur. Deze uren zijn helaas reeds allemaal ingenomen. Voor hulp bij uw belastingsaangifte neemt u contact met:

FOD Financiën, Driekoningenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas

T 02 572 57 57

 

Bij een afspraak gelieve het volgende mee te brengen:

  • Uw identiteitskaart en/of papieren aangifteformulier.
  • De identiteitskaart en/of papieren aangifteformulier van de personen voor wie u aangifte doet.
  • Betaalbewijzen van bedragen die u belastingvermindering kunnen opleveren. hypothecaire leningen, levensverzekeringen, gift en aan erkende instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven in het kader van energiebesparing, onderhoudsuitkeringen …
  • Alle inlichtingen over eventuele buitenlandse inkomsten. loonfiches, inlichtingen over buitenlandse roerende en onroerende inkomsten.

Vind ik leuk