Zitdagen belastingen

Wenst u hulp bij de aangifte van uw belasting, dan kan u zich laten bijstaan door een medewerker van het belastingkantoor in Sint-Niklaas. Dit kan altijd zonder afspraak in het belastingkantoor in Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 4, in mei op alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en in juni van 9 tot 15 uur. Al naargelang de drukte wordt u dezelfde dag geholpen of krijgt u een afspraak voor een andere dag. U hoeft niet te wachten op de papieren aangifte om langs te komen.
Voor inwoners van Beveren die zich moeilijk naar Sint-Niklaas kunnen verplaatsen, organiseert de FOD Financiën ook zitdagen in het gemeentehuis van Beveren op de maandag 25, dinsdag 26 of donderdag 28 mei tussen 9 en 16 uur. U er enkel terecht voor hulp wanneer u op voorhand een afspraak hebt gemaakt. U kunt een afspraak maken aan balie A van het gemeentehuis of telefonisch op het nummer T 03 750 15 11. Daarbij vermeldt u het aantal aangiftes die u wilt laten invullen, uw naam, mailadres, gsm-nummer en postadres. U hoeft trouwens niet te wachten tot u uw belastingsbrief ontvangen hebt om een afspraak te maken! Afspraken kunnen gemaakt worden vanaf 21 februari.

Wanneer u een afspraak hebt gemaakt, krijgt u vooraf nog een herinnering via sms of mail.

Gelieve op de dag van de afspraak het volgende mee te brengen.

  • Uw identiteitskaart en/of papieren aangifteformulier.
  • De identiteitskaart en/of papieren aangifteformulier van de personen voor wie u aangifte doet.
  • Betaalbewijzen van bedragen die u belastingvermindering kunnen opleveren. hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan erkende instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven in het kader van energiebesparing, onderhoudsuitkeringen …
  • Alle inlichtingen over eventuele buitenlandse inkomsten. loonfiches, inlichtingen over buitenlandse roerende en onroerende inkomsten.

KLANTENCONTACTCENTER
Gemeentehuis, Stationsstraat 2 | 9120 Beveren
T 03 750 15 11

Vind ik leuk