Zitdagen belastingen

De belastingaangiftes komen er weer aan.

Misschien heeft u hiervoor hulp nodig. Dat kan altijd in het belastingkantoor in Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 4. U wordt er geholpen van 9 tot 15 uur (juni). Indien u bij aanmelding niet kan geholpen omwille van de drukte, dan krijgt een afspraak voor een later tijdstip.

FOD Financiën
Driekoningenstraat 4
9100 Sint-Niklaas
02 577 39 74

Wat neemt u zeker mee?

  • Uw identiteitskaart en/of papieren aangifteformulier.
  • De identiteitskaart en/of papieren aangifteformulier van de personen voor wie u aangifte doet.
  • Betaalbewijzen van bedragen die u belastingvermindering kunnen opleveren. hypothecaire leningen, levensverzekeringen, gift en aan erkende instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven in het kader van energiebesparing, onderhoudsuitkeringen …
  • Alle inlichtingen over eventuele buitenlandse inkomsten. loonfiches, inlichtingen over buitenlandse roerende en onroerende inkomsten.

Vind ik leuk