Perimeters PFOS 3M

PFOS-verontreiniging op en rond de 3M-site

De resultaten van het bloedonderzoek van bewoners in een straal van 3 km omheen de 3M site werden op 26 oktober vrijgegeven.

Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat er een te hoge blootstelling is aan PFOS in de omgeving en dat maatregelen bij de oorzaak van de vervuiling noodzakelijk zijn.  Als aangrenzende gemeente heeft gemeente Beveren echter geen juridische mogelijkheden in het handhandhavings- en vergunningsproces van 3M.

We kunnen er samen wel voor zorgen dat de blootstelling aan deze stoffen geminimaliseerd wordt.  Daarom werd in juni een set van zogenaamde ‘no regret’ of voorzorgsmaatregelen uitgewerkt.  Naar aanleiding van het recente bloedonderzoek werden die uitgebreid.  Voor de duidelijkheid zetten we ze voor u  op een rijtje. 

Inwoners van Beveren ontvingen een bewonersbrief met deze informatie.

Toepassingszone rond 3M

Te nemen voorzorgsmaatregel

1,5 – 3 km

3-5 km

       5-10 km

Geen eigen geteelde eieren consumeren

X

X

 

Max. 1 eigen geteeld ei per week consumeren

 

 

X

Kinderen < 12 jaar, immuun verzwakte personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en vrouwen die zwanger wensen te worden: geen zelf geteelde groenten consumeren

X

 

 

Zelf geteelde groenten steeds goed wassen voor consumptie

X

X

 

Geen grondwater als drinkwater (consumptie) gebruiken

X

 

 

Goede hygiëne toepassen: handen wassen, zeker voor de maaltijd en uw binnenomgeving kuisen met nat

X

 

 

Gezond eten en voldoende bewegen volgens de voedings- en bewegingsdriehoek

X

X

X

Varieer in bron van uw voeding

 X

X

X

Download

Op de kaart op de kunt u kijken in welke ‘toepassingszone’ u woont. U kunt hier de kaart met de zones downloaden.

​​​​​​​Maatregelen Vlaamse overheid

Uitbreiding bloedonderzoek

Naar aanleiding van de resultaten van het bloedonderzoek bij 800 omwonenden in een straal van 3 km rond 3M, besliste de Vlaamse overheid om ook mensen die in een straal van 5 km rond 3M wonen de kans te geven om hun bloedwaarden te laten controleren op PFOS. Agentschap Zorg en Gezondheid zal dit onderzoek leiden. Het onderzoek zal verschillende maanden duren en gefaseerd worden uitgevoerd. Meer details en een concrete timing zijn hierover nog niet gekend. U zal hierover in de toekomst zeker inlicht worden.

Onderzoek  naar PFAS in grondwater

Eerder werd ook al oppervlakte- en grondwater onderzocht in de omgeving van 3M. De Vlaamse overheid wil dit onderzoek nu uitbreiden naar heel Vlaanderen. Op alle meetpunten, verspreid over de Vlaamse provincies, zal de aanwezigheid van meer dan 30 stoffen uit de PFAS-familie onderzocht worden.  Dit onderzoek start in 2022.

Het gemeentebestuur volgt de bijkomende onderzoeken nauwgezet op om een totaalbeeld te krijgen van de hele problematiek.  Het bestuur staat hiervoor in contact met Karl Vrancken, de Vlaamse opdrachthouder voor PFAS.

PFOS in gebruiksproducten

PFOS komt in een groot aantal gebruiksproducten voor (bv. spray om schoenen/kledij waterafstotend te maken, antikleefpannen, kartonnen drinkbekers …).  Om de blootstelling aan deze producten te minimaliseren heeft Agentschap Zorg en Gezondheid een checklist  gemaakt die u kunt gebruiken om uw blootstelling in kaart te brengen en deze te minimaliseren.