Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de 
gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op 
www.integraalwaterbeleid.be

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de 
waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte 
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. 

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de 
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de 
waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die 
informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. 

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de 
situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of 
omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. 

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw 
buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier 
kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren. 

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas

Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan uw gemeentebestuur overmaken. 
Dienst Stedenbouw, Gravenplein 8, 9120 Beveren of stedenbouw@beveren.be