OMV_2021148000 - TS

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een
omgevingsvergunningsaanvraag.

De heer Dullaert Glenn en mevrouw Maes Lincey hebben op 21 september 2021 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag voor het verbouwen van een woning met kapsalon.
De aanvraag heeft als adres Gaverlandstraat 20, 9120 Beveren – Melsele, kadastraal bekend als Beveren 9 afd (Melsele), sectie G 0749 G.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 28/10/2021 tot en met 26/11/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening op volgend adres : Gravenplein 8, 9120 Beveren.
We kunnen u best helpen indien u een afspraak maakt met de dossierbehandelaar.
U kan de aanvraag eveneens gedeeltelijk online raadplegen via het omgevingsloket vanaf 28/10/2021.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan :
- analoog per brief op het volgende adres : Gravenplein 8, 9120 Beveren.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).