OMV_2021143778 - TS

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een
omgevingsvergunningsaanvraag

Mevrouw Pauwels Yentl heeft op 12 september 2021 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag voor het oprichten van een woning.
De aanvraag heeft als adres : Willem Van Oranjelaan 36, 9120 Beveren – Melsele, kadastraal bekend als Beveren 9 afd (Melsele), sectie G 0780 H.

De aanvraag wijkt af van de voorschriften van de verkaveling inzake inplanting garage : er wordt geen inpandige garage voorzien.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 30/09/2021 tot en met 29/10/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening op volgend adres : Gravenplein 8, 9120 Beveren. We kunnen u best helpen indien u een afspraak maakt met de dossierbehandelaar. U kan de aanvraag eveneens gedeeltelijk online raadplegen via het omgevingsloket.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan :
- analoog per brief op het volgende adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).