Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de visienota Meergezinswoningen met alle nuttige informatie voor iedereen ter inzage ligt.

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen ter inzage te Beveren, op het (nieuwe) gemeentehuis, Gravenplein 8, gelijkvloers, dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren en dit gedurende een termijn van dertig dagen,

dit is van 3 november 2021 tot en met 3 december 2021.

Bureeluren: iedere werkdag op maandag en woensdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u., op dinsdag en donderdag van 8.30u tot 12.30u, op vrijdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 15u. en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

Omwille van corona-maatregelen is inzage enkel mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 14.

De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.beveren.be.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen , p.a. gemeentehuis Beveren, dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Gravenplein 8 te 9120 Beveren, of er afgegeven tegen ontvangstbewijs of via e-mail bezorgd te worden op stedenbouw@beveren.be.