In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat er beslist is om een gemeentelijk RUP tot wijziging 3 van het BPA Kloosterwijk te Beveren op te maken.

Het planningsproces bestaat uit vijf fasen die leiden tot volgende documenten: 
de startnota en procesnota, de scopingnota, het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan.

Tijdens de huidige fase wordt de start- en de procesnota ter inzage gelegd op het (nieuwe) gemeentehuis, dit gedurende een termijn van zestig dagen. 
Dit is van maandag 8 november 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022. 
De startnota bevat onder andere een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het plan en een afbakening van het gebied. 
De procesnota beschrijft het te voeren planningsproces.

Hiernaast wordt ook een participatiemoment gehouden. 
Onder voorbehoud van wijzigingen t.g.v. corona kunnen geïnteresseerden van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december 2021 de infomarkt raadplegen. Deze vindt plaats op het (nieuwe) gemeentehuis, Gravenplein 8, gelijkvloers, balie 29 ‘Stedenbouw’.
-    op maandag 29/11     van 09.00u tot 12.00u;
-    op dinsdag 30/11     van 09.00u tot 12.00u;
-    op woensdag 1/12     van 09.00u tot 12.00u;
-    op donderdag 2/12     van 09.00u tot 12.00u;
-    op vrijdag 3/12     van 09.00u tot 12.00u.
Dit kan enkel na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 23.

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen ter inzage te Beveren, op het (nieuwe) gemeentehuis, Gravenplein 8, gelijkvloers, dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren. 

Bureeluren: iedere werkdag op maandag en woensdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u., op dinsdag en donderdag van 8.30u tot 12.30u, op vrijdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 15u. en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

Inzage is enkel mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 23.

De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.beveren.be. 

Reacties (opmerkingen) op de proces- en startnota dienen uiterlijk de laatste dag van de ter inzage legging aangetekend toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. gemeentehuis Beveren, Gravenplein 8 te 9120 Beveren, of er afgegeven tegen ontvangstbewijs of via mail bezorgd te worden op stedenbouw@beveren.be.