De heer Van Hoey Dirk heeft op 26 juli 2021 een aanvraag ingediend voor: 
stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag tot het oprichten van een meergezinswoning
met 10 woongelegenheden en 10 garages na sloping bestaande woning
De aanvraag heeft als adres: Gentseweg 196, 9120 Beveren.
Kadastraal bekend als beveren 3 afd (beveren-waas 3), sectie C, 0779 D 3 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30-09-2021 tot en met 29-10-2021 ter inzage bij de gemeentelijke
dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening op volgend adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
We kunnen u best helpen indien u een afspraak maakt met de dossierbehandelaar. U
kan de aanvraag eveneens gedeeltelijk online raadplegen via het omgevingsloket.


Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).