De heer Stijn Van Mele en mevrouw Eline Vounckx hebben op 15 september 2021 een 
aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een grondige verbouwing van de bestaande halfopen
bebouwing.

De aanvraag heeft als adres Glazenleeuwstraat 156, 9120 Beveren, kadastraal bekend als 
Beveren 3de afd., sectie C, 0195 X .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is, het college van
burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 7-10-2021 tot en met 5-11-2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening op volgend adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
We kunnen u best helpen indien u een afspraak maakt met de dossierbehandelaar.
U kan de aanvraag eveneens gedeeltelijk online raadplegen via het omgevingsloket.


Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).