Robby Van Exaerde heeft op 13 oktober 2021 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag tot het plaatsen van een terrasoverkapping.

De aanvraag heeft als adres: Bankwegelhof 86, 9120 Beveren.
Kadastraal bekend als Beveren 1ste afd (Beveren-Waas 1), sectie B, 0392 H 5 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 21-10-2021 tot en met 19-11-2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening op volgend adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren. We kunnen u best helpen indien u een afspraak maakt met de dossierbehandelaar. U kan de aanvraag eveneens gedeeltelijk online raadplegen via het omgevingsloket.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).