Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!
SILC enquête Statbel 2021
Openbare onderzoeken en bekendmakingen
Inspraak- en informatievergaderingen
Burgerinitiatief

U kan als inwoner rechtstreeks voorstellen te doen aan de gemeenteraad.

Openbaarheid van bestuur