Burgerinitiatief

U kan als inwoner rechtstreeks voorstellen te doen aan de gemeenteraad.

Inspraak- en informatievergaderingen
Openbaarheid van bestuur
Openbare onderzoeken en bekendmakingen