De gemeentelijke cultuurraad organiseert tweemaal per jaar een algemene vergadering.
Deze vergaderingen vinden in principe plaats kort na aanvang van het nieuwe werkjaar en kort voor de afsluiting van het werkjaar.
Hierna vindt u de verslagen en de uitnodigingen van de meest recente algemene vergaderingen.

Naar aanleiding van het toekennen van de punten van de culturele verenigingen (op basis van het ingediende jaarverslag) is er de mogelijkheid om het dossier te bespreken tijdens een zitavond. De zitavonden worden gebruikelijk georganiseerd aan het einde van het kalenderjaar.
Verenigingen die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid, nemen vooraf contact op met het secretariaat via secretariaat.cultuurraad@beveren.be.
Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, wordt per vereniging een richtuur afgesproken.