De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een gemeentelijke adviesraad inzake de ruimtelijke ordening in Beveren.

Advies uitbrengen structuurplannen, ruimtelijk uitvoeringsplannen en over stedenbouwkundige dossiers op vraag van het gemeentebestuur, de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en op eigen initiatief.

GECORO Beveren heeft 17 leden. Het gaat om afgevaardigden uit milieu en natuur, werknemers, land-en tuinbouw, handelaars, werkgevers/zelfstandigen. Daarnaast zijn er 7 deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening.
Naast deze 17 leden, waarbij de voorzitter begrepen is, is er ook een vaste secretaris.  Voor ieder lid is ook een plaatsvervanger aangeduid.

Eén waarnemer van elke politieke fractie van de gemeenteraad (totaal 4) wordt op het informatieve deel van de vergaderingen uitgenodigd.